Om Nordisk Portservice

För din lokala portservice

Nordisk Portservice AB är ett av Stockholm-Mälardalens större portföretag. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att säkerställa säkra, fungerande samt energieffektiva portlösningar.

Vi har kunder inom många olika branscher och kundsegment som till exempel logistik, BRF:er, kommersiella fastigheter, garage samt räddningstjänst. Vi utför installationer, reparationer samt underhåll på olika typer av utrustningar och fabrikat som till exempel takskjutportar, vikportar, dockningssystem, snabbrullportar, dörrar, motorgrindar och bommar.

Vi är ett team på 12 personer med lång bakgrund från portbranschen som utgår från två olika filialer för att minimera onödiga reskostnader och garantera snabba inställelsetider vid servicebehov. Vid respektive lokal lagrar vi reservdelar och verktyg passande de flesta fabrikat och modeller på marknaden.

 

Miljöpolicy

 • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till.
 • Vi försöker att minska företagets energiförbrukning och strävar efter att använda så lite kemikalier som möjligt i vårt löpande arbete.
 • Vi har löpande arbetsmöten där miljöarbetet är en stående punkt på agendan.
 • Vi engagerar våra medarbetare för att ständigt bli bättre. Miljötips premieras!
 • Vi ställer också miljökrav på samarbetspartners och leverantörer.
 • Vi väljer alltid så miljövänliga fordon som möjligt för verksamheten, och försöker att minimera antalet resor och liknande och vi genomför möten via skype, videokonferens mm då så är möjligt.
 • Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ om det går.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
 • Vi återvinner och sop sorterar så långt det går och tar hand om allt miljöfarligt avfall.

Kvalitetspolicy

Nordisk Portservice AB jobbar för ett hållbart samhälle med dess produkter och tjänster vi levererar. Som portföretag tar vi stort ansvar för kvaliteten i våra leveranser. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med kvalitet som en integrerad del i vår dagliga verksamhet. Nordisk Portservice AB:s ambition är att ligga i framkant av utvecklingen för de produkter och tjänster vi levererar.

Vi sätter mål och jobbar enligt följande principer:

 • Våra kvalitetsmål är högt satta för att utveckla effektiva arbetssätt och driva ständig förbättring.
 • Vi jobbar med ett kvalitetsmedvetet och ansvarsfullt ledarskap.
 • Våra leveranser har hög kvalitet och är basen för fortsatt goda framtida affärer.
 • Kompetensutveckling säkerställer att medarbetare har rätt kompetens att leda och bidra i kvalitetsarbetet internt samt i kravställandet på leverantörer.
 • Dialogen med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter bygger på förtroende och samverkan.
 • Vi följer alltid gällande lagstiftning och externa berörda krav från myndigheter.

Hör av dig till oss


Har du fyllt i alla nödvändiga fält?